Wat u moet weten over dosisinhalatoren en het HFA-drijfgas

- Aug 01, 2020-

Er zijn een aantal manieren om geïnhaleerde medicatie toe te dienen. Ze bevatten:


* Inhalator met afgemeten dosis (MDI)

* Inhalator met afgemeten dosis met voorzetkamer / houder

* Droogpoederapparaten

* Soft-mist apparaat

* Vernevelaar

De afgemeten dosis-inhalator is belangrijk voor de behandeling van chronische longaandoeningen, waaronder astma en COPD. Een verscheidenheid aan geneesmiddelen is verkrijgbaar in een inhalator met afgemeten dosis. De doseerinhalator (MDI) bestaat uit een spuitbus met geneesmiddel onder druk in een plastic omhulsel met een mondstuk. Een vasthoudkamer bestaat uit een plastic buis met een mondstuk, een klep om de nevelafgifte te regelen en een zacht afgesloten uiteinde om de MDI vast te houden. De bewaarkamer helpt de toediening van medicijnen aan de longen. De inhalatoren met afgemeten dosis bevatten een hydrofluoralkanepropellant, ook bekend als HFA-drijfgas, of hydrofluoroalkane134a.