Wat is het principe en de toepassing van HFC 236FA brandblusser?

- Sep 16, 2019-


Hoge blusefficiëntie is een van de belangrijke factoren bij de keuze van blusmiddelen. Er zijn twee manieren om branden in veel blusmiddelen te blussen :

Een daarvan is om de fysieke manier om brand te blussen te verstikken door zuurstof te isoleren.

De tweede is om de verbrandingsketen af te snijden om de gegenereerde radicalen veel minder te maken dan de chemische manier om vrije radicalen te verbranden.

De efficiëntie van het blusvermogen van hexafluorpropaaneenheden is 1,5 maal die van het halonbrandblusmiddel. Bovendien bevat het HFC 236 brandblusmiddel 40% fysische brandblusfunctie en 60% is van het chemische type. Het is de optimale combinatie van beide, dus het zit in alle brandblussers. Het bluseffect is het beste!fire extinguishing agent 227ea