Wat is het brandblusmechanisme van schuimblussysteem

- Sep 14, 2019-


Het brandblusmechanisme van het schuimblussysteem is het zuurstofverstikkingseffect, het stralingswarmte barrière-effect en het endotherme koelingseffect. Schuimbrandblussystemen (zoals het gebruik van F-500 schuimblusser) worden voornamelijk gebruikt om in water onoplosbare brandbare vloeistoffen en algemene vaste branden te blussen. Het principe van brandblussing is dat de waterige oplossing van het schuimbrandblusmiddel een groot aantal kleine bellen vormt door een grote hoeveelheid gas (CQ, lucht) te vullen door chemische en fysische actie, die het oppervlak van het brandende object bedekt, dus dat het brandende object is geïsoleerd van de lucht, waardoor de warmtestraling van de vlam wordt geblokkeerd, waardoor een brandblusvermogen ontstaat. Tegelijkertijd slaat het schuim tijdens het brandblusproces vloeistof neer en kan het verbrandingsproduct worden gekoeld. De waterdamp die wordt gegenereerd door de warmte kan ook de zuurstofconcentratie in de buurt van het verbrandingsproduct verlagen en kan ook een beter brandbluseffect bereiken.

Er zijn veel soorten schuimblussystemen: ze kunnen worden verdeeld in een vast type, een semi-vast type en een mobiel type volgens de installatiemethode. Volgens de schuimspray-methode kunnen ze worden onderverdeeld in drie soorten: vloeibare spray, vloeibare spray en schuimspray; Het bubbel-veelvoud kan worden onderverdeeld in drie typen: laag, gemiddeld en hoog.

F-500 Fire Fighting Agent