Wat is de voor- en nadelen van Heptafluoropropane (FM200) Brandblussysteem

- Apr 19, 2020-


De basissituatie van brandblusmiddel FM200 (dat wil zeggen, heptafluoropropane): de chemische formule van heptafluoropropane HFC227ea is CF3CHFCF3. FM200 is een ideale vervanger voor halon. Het heeft geen destructief effect op de ozonlaag van de atmosfeer. De ODP van de ozonafbrekende atmosfeer is nul, maar het heeft een groot broeikaseffect. De potentiële GWP is zo hoog als 2050. Fire Extinguishing HFC-227EA heeft een goed brandbluseffect en wordt aanbevolen door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en goedgekeurd door de Amerikaanse NFPA2001 en ISO.


Brandblusmechanisme vanBlussen HFC-227EA Gas voor Halon 1301 Vervanging: Het brandblusmechanisme van FM200 is vergelijkbaar met het brandblusmechanisme van gehalogeneerde seriebrandblusmiddelen, die tot de categorie chemische brandblusmiddelen behoort. De thermische afbraak van brandblusmiddelen produceert fluorhoudende vrije radicalen, en H, De OH- en O2-actieve radicalen handelen in de gasfase, waardoor de chemische reactie in het verbrandingsproces wordt onderdrukt om de brand te blussen.


De voordelen van FM200 brandblussysteem: FM200 heeft een goede brandblusefficiëntie, snelle brandblussnelheid, goed effect, lage brandblusconcentratie (8-10%), wat in principe dicht bij die van Halon 1301 brandblussysteem ligt (5-8%) De tijd is snel, het spuiten is binnen 8 seconden tot 10 seconden voltooid en het vuur is snel geblust.


Nadelen van fm200 brandblussysteem: Als vervanging voor halon moet naast het oog op het milieubeschermingseffect van het substituut zelf ook de acute toxiciteit van het substituut zelf en het destructieve effect van andere stoffen die tijdens het blussen van het beschermde voorwerp worden gegenereerd, worden overwogen.


1) De toxiciteitsindex kan worden gemeten met de volgende indexen, namelijk: NOAEL, LOAEL, LC50.

 

NOAEL: Het is de hoogste concentratie waarbij geen bijwerkingen worden waargenomen. Bij deze concentratie traden geen waargenomen bijwerkingen op bij de geteste dieren tijdens dierproeven. Wanneer de ontwerpconcentratie van een brandblusmiddel kleiner is dan NOAEL, kan deze worden beschouwd als geschikt voor bemande ruimten of werkplekken. LOAEL: Het is de laagste concentratie waarbij schadelijke effecten kunnen worden waargenomen. Bij deze concentratie kunnen toxische reacties worden waargenomen bij proefdieren tijdens dierproeven.


fire extinguishing agent 227ea