Wat is MAPP-gas?

- Aug 31, 2019-

MAPP-gas voor draagbaar lassen is een mengsel van verschillende koolwaterstoffen, voornamelijk methylacetyleen en propadieen. Het produceert een relatief hete vlam (2976 ° C) met een hoge warmteafgifte in de primaire vlam (binnenkegel) (15, 445 kJ / m3) minder dan voor acetyleen (18, 890 kJ / m3), maar veel hoger dan voor propaan (10, 433 kJ / m3).

 

De secundaire vlam geeft ook een hoge warmteafgifte af, vergelijkbaar met propaan en aardgas. De combinatietijd lagere vlamtemperatuur meer verdeelde warmtebron en grotere gasstromen vergeleken met acetyleen resulteert in een aanzienlijk langzamere doorsteektijd.

 

Het eigendom van van Mapp Gas is als volgt:

1. De diameter van Mapp-gas voor draagbare blazing is 75 mm hoogte 280 mm en bruto gewicht 880 g, handig voor vasthouden en dragen.

2. De lastemperatuur van Welding Gas Mapp Gas kan 1350 ° C worden bereikt en de brandtemperatuur kan 1980 ° C worden bereikt onder voorwaarde van anaërobe verbranding ondersteunend.

3. S De brandtijd kan worden verkregen 2 uur en 40 minuten continuïteit onder normale werkomstandigheden.

4. Mapp-gas ter vervanging van Map / Pro-lasgas garandeert u een goede verbinding en kortere werktijd vanwege de wetenschappelijke mengverhouding en gunstige vlamkarakteristiek.