Wat is Hydrofluoroalkane en Cfc-verschil?

- Jul 30, 2020-


De doseerinhalator (MDI) werd ontwikkeld in de jaren 50, toen het drijfgas CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) is. CFK's bleken de ozonlaag hoog boven de aarde af te breken. Het Montreal Protocol is wereldwijd aangenomen om de hoeveelheid CFK's te verminderen en de ozonafbraak te verminderen. CFK's zijn in veel producten gebruikt, waaronder MDI's. Er zijn alternatieve apparaten ontwikkeld om het CFC-drijfgas in MDI's te vervangen. Droogpoeder-apparaten. Het hydrofluoralkaan-drijfgas, een afkorting van HFA-drijfgas, ook wel Hydrofluoralkaan 134a genoemd, zijn vervangers voor het CFK-drijfgas.


Hydrofluoroalkane 134a