Wat zijn groene koelmiddelvervangende gassen?

- Aug 20, 2019-


Momenteel is het aandeel huishoudens met airconditioners in Europa minder dan 5%. De analyse van het International Energy Agency (IEA) voorspelt dat gebruikers van airconditioners in Europa de komende 20 jaar meerdere keren zullen toenemen. Als het belangrijke koelmiddel voor grondstoffen voor airconditioners, is de toekomstige vraag naar zwaar werk de moeite waard om naar uit te kijken, en de promotie van de koeltechnologie van de vierde generatie zal naar verwachting versnellen.


De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door mensen is de belangrijkste oorzaak van het opvoeren van de mondiale temperaturen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwde dat dit recordbrekende hete weer in de toekomst vaker kan verschijnen naarmate de opwarming van de aarde voortduurt. In deze context wordt verwacht dat milieuvriendelijke koelmiddelen de vervanging van de traditionele koelmiddelenmarkt, inclusief koelmiddel R410a, koelmiddel R134a voor airconditioners voor auto's, zullen versnellen. De vierde generatie HFO-1234yf-koelmiddelen heeft de kenmerken van een laag aardopwarmingsvermogen en een potentieel voor ozonafbraak. Momenteel promoten de Europese en Amerikaanse markten krachtig het gebruik van HFO-1234. Verwacht wordt dat de vraag naar HFO-1234 (koelmiddel R1234yf voor motief AC) op de Europese en Amerikaanse markten zal toenemen van 0,8 miljoen ton tot 20.000 ton in 2018-2021, en de samengestelde jaarlijkse groeisnelheid zal 25% zijnimage