Wat is een brandblusmiddel met schoon gas?

- Oct 19, 2020-

1. classificatie van brandblusmiddel met schoon gas:


De huidige blusmiddelen voor schoon gas zijn onder te verdelen in vijf categorieën:

A. Halon-blusmiddel (halon-blusmiddel): HALON 1211, HALON 1301

B. Fluorkoolwaterstofbrandblusmiddel: heptafluorpropaan, trifluormethaan, hexafluorpropaan, enz. Of namelijk: FM 200 (HFC-227EA), R23, FM 36 (HFC-236FA)

C. perfluorhexanon (FK 5-1-12, of, NOVEC 1230)

D. Blusmiddel met inert gas: IG541, IG01, IG100, IG55.

E. Blusmiddel met kooldioxide: brandblusmiddel met CO2.


Noot 1: Volgens de definitie van relevante specificaties wordt kooldioxide-brandblusmiddel niet geclassificeerd als schoon gas-blusmiddel, maar het heeft de kenmerken van schoon gas-brandblusmiddel en voldoet ook aan de definitie-eisen, dus het is hierin opgenomen tafel.


Opmerking 2: Heptafluorpropaan is FM-200, FM-200 is een geregistreerd handelsmerk van Great Lakes Chemical Company. Het wordt in handelsnaam HFC-227EA genoemd.