Wat zijn voordelen en voordelen van koelmiddel R600a

- Sep 21, 2019-


Koelmiddel brengt ons veel gemak, maar ook erg praktisch, maar alles is gunstig en negatief, er zijn voor- en nadelen, dan heeft r600a koelmiddel voor- en nadelen, vermoedelijk zijn veel mensen zeer twijfelachtig.

Wat zijn de voor- en nadelen van r600a-koelmiddel?


1, voordelen

(1) HC-r600a-koelmiddel, niet alleen niet-destructief effect op de ozonlaag, en geen broeikaseffect, in overeenstemming met de "Montreal Agreement" -vereisten, is een van de betere R12-koelmiddelvervangers.

(2) Omdat de werkdruk van het groene gas r600a-koelmiddelsysteem laag is, is de koelkast met r600a-koelmiddelgeluid klein.

(3) De productiekosten van R600A Freon zijn laag.

(4) Tijdens het productieproces van R600A-koelmiddel is het verlies ervan klein en is elke koelkast gevuld met r600a-koelmiddelvolume klein, zolang ongeveer 50 g op de lijn.

(5) R600A-koelmiddel heeft geen speciale vereisten voor de systeemmaterialen en het systeem is betrouwbaar.


2, tekortkomingen

(1) Vanwege de ontvlambaarheid van R600A-koelmiddel is het gemakkelijk om verbranding en explosie te veroorzaken als het r600a-koelmiddel niet correct wordt gebruikt.

(2) In het productieproces van r600a moet koelmiddel in veiligheid en explosieveilige maatregelen worden gebracht.

(3) R600a-koelmiddel is niet geschikt voor luchtgekoelde koelkasten en voor grote doses.


Refrigerant R600a