Wat zijn brandklassen?

- Sep 06, 2019-


Brandklassen kunnen zijn: A, B, C, D, E, F. Hieronder worden verschillende brandklassen geïntroduceerd:


1.Klasse A vuur: vast materiaalvuur, dat vaak de eigenschap van organisch materiaal heeft, produceert over het algemeen een brandende sintel bij het branden, zoals hout, katoen, hennep, wol, papier, enz.

2. Klasse B-branden: vloeibare branden en branden van vaste stoffen die kunnen smelten, zoals verschillende oliën, methanol, ethanol, asfalt, paraffine, enz.

3. Klasse C-branden: gasbranden zoals gas, aardgas, methylethylpropaan, waterstof, enz.

4. Klasse D-branden: metaalbranden zoals kalium, natrium, magnesium, titanium, zirkonium, lithium, aluminium-magnesiumlegeringen, enz. (Trimethoxyboroxaan vloeibaar blusmiddel of poedervormig licht metaal brandblusmiddel ---- magnesiumchloride, natrium , kalium, calcium)

5. Klasse E vuur: een vuur met een vuur, een object dat brandt met elektriciteit

6. Klasse F vuur: koken (zoals dierlijke en plantaardige vetten) in kooktoestellen.

De meest gebruikelijke blusmiddelen zijn: droog poeder chemisch (ABC droog poeder: ABC 50%, abc 70%, abc 90%), BC droog poeder: BC 50%, HFC-227EA brandblusser, HFA-236FA brandblusser, F-500 blusmiddel, etc.