Lassen van Gas

- Oct 31, 2017-

Lassen van Gas

 

Een lassen gas samenstelling met primaire gascomponenten die in een aanzienlijk uniform hoge concentraties blijven als het gas is teruggetrokken uit de cilinder en die ook blijven onder de explosieve limiet, bevat de molaire procent 1-35 van acetyleen; 23-90 molaire van propaan, en/of propyleen en/of cyclopropaan, 8-75 molaire procent van propyn en/of propadieen, en 1-20 molaire procent van paraffinisch en/of olefinic C 4--koolwaterstoffen.