De houdbaarheid van de brandblusser?

- Oct 06, 2020-

Over het algemeen verwijst brandbestrijdingsapparatuur naar brandblussers. Er zijn twee concepten voor de levensduur van brandblussers:


1. Alle brandblussers moeten elk jaar door de brandweer worden geïnspecteerd en de brandblussers die moeten worden bijgevuld, moeten worden bijgevuld en moeten worden gesloopt wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken. De inspectie-eenheid geeft een testcertificaat en testrapport af voor degenen die gekwalificeerd zijn.


2. Alle brandblussers moeten na het bereiken van de opgegeven levensduur worden gesloopt.


Hieronder volgen de verplichte pensioenjaren voor verschillende soorten brandblussers:


Draagbare schuimbrandblusser-5 jaar;


Draagbare zuur-base brandblusser — 5 jaar;


Draagbare schoonwaterbrandblusser-6 jaar;


Draagbare ABC droge poederbrandblusser (of BC) (cilindertype) — 8 jaar:


Draagbare opslagdruk droog poeder brandblusser-10 jaar;


Draagbare brandblusser— — 10 jaar;


Draagbare kooldioxide brandblusser-12 jaar.


shelf life of fire extinguisher