Vereisten voor de aard van koudemiddelen

- May 12, 2017-

(1) heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen, zodat het kan worden bediend in een gegeven temperatuur-regio met een hogere efficiëntie van de cyclus. De specifieke vereisten zijn: de kritische temperatuur is hoger dan de condensatie temperatuur, de verzadiging druk komt overeen met de condensatie temperatuur niet te hoog, de standaard kookpunt is lager, de vloeistof soortelijke warmte capaciteit kleine, het koelmiddel adiabatische index is laag, de eenheid volume systeem warmte is groter en zo verder.

(2) met uitstekende thermische fysieke eigenschappen van de specifieke vereisten: hogere warmte overdracht coëfficiënt, lage viscositeit en kleine dichtheid.

(3) met goede chemische stabiliteit vereist dat de kwaliteit van de werken goede chemische stabiliteit bij hoge temperatuur heeft en dat het werk onder kwaliteit niet op de hoogste temperatuur ontleden doet.

(4) goede oplosbaarheid van smeerolie

(5) de veiligheid van de kwaliteit van werken moet niet-toxisch, niet-irriterend, niet-verbranding en explosieve.

(6) goede elektrische isolatie

(7) economische vereisten zijn lage kwaliteit, gemakkelijk te verkrijgen.

(8) milieubescherming vereist de ozon uitputting potentiële waarde (ODP) en het aardopwarmingsvermogen (GWP) zo klein mogelijk te verminderen van de schade aan de atmosferische ozonlaag en veroorzaken opwarming.