Refrigeration System Inbedrijfstelling

- May 24, 2019-

Refrigeration System Inbedrijfstelling

Screw ParallelRefrigeration Units

Tijdens de inbedrijfstellingsfase van het koelsysteem moet, als de volgende onregelmatigheden worden geconstateerd, het koelmiddel worden gecontroleerd:

1) De koelcapaciteit van het systeem is duidelijk onvoldoende en er worden geen andere afwijkingen gevonden na inspectie;

2) Het systeemdroogfilter of de expansieklep is verstopt en de verstopping is geelgekleurd wasachtig of zwart slibachtig vreemd materiaal;

3) Hoge en lage druk of temperatuurafwijkingen treden op tijdens de werking van het systeem, of de systeembalansdruk is abnormaal tijdens het uitschakelen.

Behandeling: het koelmiddel wordt onttrokken voor zuiverheidsdetectie en het koelmiddel aan de compressorzijde wordt geleegd of het hele systeem wordt koelmiddel vrijgegeven om te voorkomen dat het mogelijk inferieure koelmiddel in contact komt met de compressor en de compressor beschadigt.

Inferieure koelmiddelen zullen grote schade toebrengen aan het gehele koelsysteem, waardoor gebruikers grote verliezen lijden. Daarom is het kiezen van de juiste leverancier en producten van hoge kwaliteit verantwoordelijk voor zichzelf en verantwoordelijk voor klanten.