Koelmiddel R404a Temperatuur- en drukvergelijking

- Aug 15, 2020-

Koelmiddel R404a is een gemengd koelmiddel dat is samengesteld uit 44% R125, 4% R134A en 52% R143A. Twee koelmiddelen kunnen niet worden gemengd. R22 is een primair koelmiddel en R404a is een gemengd secundair koelmiddel, azeotroop en niet-azeotroop, de kookpuntdruk is anders. De ODP van het koelmiddel is 0 en de GWP is 4540.

De persdruk van R404A-koelmiddel is ongeveer 1,2 keer die van R22, en het massadebiet is ongeveer 1,5 keer die van R22. Het uitlaatdebiet neemt toe en de weerstand neemt toe. Over het algemeen wordt de warmtewisselingscapaciteit van de condensor met 20% tot 30% verhoogd ten opzichte van R22.

R404A is een niet-azeotrope werkvloeistof. De componentconcentratie van het niet-azeotrope mengsel verandert met temperatuur en druk. Dit brengt bepaalde moeilijkheden met zich mee voor de productie, het debuggen en het onderhoud van het koelsysteem, en heeft ook een zekere invloed op de warmteoverdrachtprestaties van het systeem. Vooral wanneer het koelmiddel lekt, wordt aanbevolen het systeemkoelmiddel volledig te legen en te vervangen, om het aandeel van elke gemengde component te waarborgen en het ontworpen koeleffect te bereiken.


image