Herziening van de F-GAS-verordening 2020

- Jul 10, 2020-

De Europese Commissie vraagt ​​marktfeedback over de aanstaande herziening van de F-gas-verordening (517/2014), die verdere beperkingen zou kunnen opleggen aan HFK-koelmiddelen. Nu voor elk HFK-gas R134a, HFA 134A, HFC-410A, r410a, r407c, r404a, freon R507, enz., F-gasquotum is vereist.


Onder de vele mogelijke initiatieven probeerde de commissie de F-gaswetgeving dichter bij elkaar te brengen met de Kigali-wijziging van het Protocol van Montreal, verdere gebruiksbeperkingen op te leggen, striktere handhaving van regelgeving na te streven en illegale invoer en quotummisbruik te bestrijden.


Het Comité was bezorgd over het risico dat de EU na 2030 niet zou voldoen aan het Montreal-protocol. Hoewel de geleidelijke afschaffing van F-gas van de EU' voorafging door het Kigali-amendement, was het de bedoeling om het met 80 per cent tegen 2030. Volgens het Protocol van Montreal is de laatste reductiestap een reductie van 85 procent in 2036. De beleidsopties die worden overwogen zouden in overeenstemming zijn met het Protocol van Montreal door na 2030 nieuwe stapsgewijze reducties toe te voegen.


Bepaalde vrijstellingen en drempels in de bepalingen van het Protocol van Montreal bestaan ​​nog niet, en de specifieke productiebeperkingen die door het protocol worden vereist, maken geen deel uit van de EU-regelgeving voor F-gassen.


Ook is opgemerkt dat recente technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van klimaatvriendelijkere technologieën verdere beperkingen op het gebruik van HFK's mogelijk maken. Wijzigingen kunnen een verbod op het gebruik van F-gas in producten of apparatuur omvatten, aangezien dit F-gas saes-perdiegas niet langer wordt overwogen of alternatieven voor een lager GWP worden overwogen.


Om het probleem van illegale invoer en het misbruik van het quotasysteem aan te pakken, probeerde de Commissie meer bevoegdheden te verlenen aan de douane- en toezichtautoriteiten. Dit omvat links naar het GG-quotum; Customs Single Window GG-quotum; database en realtime batch-voor-batch-tracking in het HFC-licentiesysteem.


Het overweegt ook om marktdeelnemers te beperken tot" legitieme deelnemers" ;.